Πολυμεσικό Υλικό – Εξιστόριση ιστορικού και λειτουργικού του Πανηγυριού του Ταύρου

Στο video εξιστορείται το ιστορικό και το τελετουργικό του Πανηγυριού του Ταύρου. https://www.youtube.com/watch?v=jAGIDoamhGc

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1984

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1984 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=qUpG3g0dvp4 Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=H8x1jHOoM7c

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1987

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1987 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=Jv4dRkiTP4M Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=yNpT3mUinG0 Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=LA5hbiFmAeY

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1986

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1986 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=lPjMgZUyFxw Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=Y4oUEUBGjq8

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1989

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1989 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=ujiYcrJo1t8 Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=9owk6HGOvY8

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1988

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1988 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=Eqg5gSL_p50 Μέρος Β http://www.youtube.com/watch?v=l36FrR_k-1k

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1991

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1991 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=PnWDlRAeNHg Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=ymOn0uDM_fM Μέρος Γ http://www.youtube.com/watch?v=kVdqUtgrh1U

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1990

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1990 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=_VYZr5Ppth0 Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=Q6mYYht-e-g Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=pgTY_7mlEuw Μέρος Δ http://www.youtube.com/watch?v=BQ87j8G7304

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1993

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1993 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=2GGLoFU0POM Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=X5k3pLDu6Tg Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=H9LZ1DaMRmA Μέρος Δ https://www.youtube.com/watch?v=QMrP9_i_5ds

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1992

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1992 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=IKtPv5M3lVM Μέρος Β http://www.youtube.com/watch?v=d3FKWttoyc4