Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1989

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1989 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=ujiYcrJo1t8 Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=9owk6HGOvY8

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1988

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1988 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=Eqg5gSL_p50 Μέρος Β http://www.youtube.com/watch?v=l36FrR_k-1k

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1991

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1991 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=PnWDlRAeNHg Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=ymOn0uDM_fM Μέρος Γ http://www.youtube.com/watch?v=kVdqUtgrh1U

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1990

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1990 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=_VYZr5Ppth0 Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=Q6mYYht-e-g Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=pgTY_7mlEuw Μέρος Δ http://www.youtube.com/watch?v=BQ87j8G7304

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1993

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1993 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=2GGLoFU0POM Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=X5k3pLDu6Tg Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=H9LZ1DaMRmA Μέρος Δ https://www.youtube.com/watch?v=QMrP9_i_5ds

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1992

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1992 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=IKtPv5M3lVM Μέρος Β http://www.youtube.com/watch?v=d3FKWttoyc4

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1994

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1994 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=-IrwTrEqvX0 Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=ZxKYp0ZzBk0 Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=XLJKVS-Y28E Μέρος Δ https://www.youtube.com/watch?v=-xsorzsQ7IY

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1996

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1996 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=CJYxsp8OHEQ Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=TjUeaSHaU3s Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=1CJC1uzUXjs Μέρος Δ https://www.youtube.com/watch?v=HzXENJKFiqE

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 2015 – Άλογα

Αγία Παρασκευή Λέσβου - Πανηγύρι Ταύρου 2015 - Άλογα Video Clip του Διονύση Κωστάκη Μουσικός σκοπός: «Ερ Χαντζιλέρ» ή «Αυγερινός», πατινάδα, αργός σκοπός της αυγής https://www.youtube.com/watch?v=AsI4nkSKlYs

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1997

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1997 Μέρος Α http://www.youtube.com/watch?v=DmEbYKiB0Gc Μέρος Β http://www.youtube.com/watch?v=m5uRh1w2KSE