Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

 • 15/3/1915

Μιλτιάδης Χατζηγιάννης – Χαραλαμπος Χαραλάμπους – Αντώνης Σταυρακέλλης – Ευστράτιος Καπουτσέλλης – Δημήτριος Σάββας – Κομμής Γιαννάκας – Κωνσταντίνος Ντάκος

 • 19/2/1917

Μιλτιάδης Χατζηγιάννης – Χρυσόστομος Γουδής – Χαράλαμπος Χαραλάμπους – Αντώνης Σταυρακέλλης – Νίκος Μιχαήλαρος – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Χαράλαμπος Χονδρός

 • 10/2/1919

Μιλτιάδης Χατζηγιάννης – Χαράλαμπος Χαραλάμπους – Αντώνης Σταυρακέλλης – Παναγιώτης Βουγιούκας – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Νίκος Μιχαήλαρος

 • 20/3/1927

Γεώργιος Στ. Κοφτερός – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Παναγιώτης Γ. Μιχαήλαρος – Γεώργιος Στυψανός – Χαράλαμπος Κασκαβάλης – Παναγιώτης Βουγιούκας

 • 17/2/1929

Χαράλαμπος Κασκαβάλης – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Παναγ. Βουγιούκας – Σταύρος Μιχαήλαρος – Παναγιώτης Γ. Μιχαήλαρος – Μιλτιάδης Χατζηγιάννης – Γεωργιος Στυψανέλης

 • 29/3/1931

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Γεώργιος Κοφτερός – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Γεώργιος Τσουλακης – Παναγιώτης Βουγιούκας – Παναγιώτης Αμπατζής – Σταύρος Μιχαήλαρος

 • 12/2/1933

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Γεώργιος Κοφτερός – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Παναγιώτης Αμπατζής – Παναγιώτης Βουγιούκας – Γεώργιος Στυψανός – Σταύρος Μιχαήλαρος

 • 10/2/1935

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Γεώργιος Κοφτερός – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Γεώργιος Τσουλακης – Κλεάνθης Μενεμενιός – Παναγιώτης Αμπατζής – Σταύρος Μιχαήλαρος

 • 14/2/1937

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Γεώργιος Κοφτερός – Παλής Ζωγάς – Γεώργιος Στυψανέλλης – Παναγιώτης Αμπατζής – Σταύρος Μιχαήλαρος – Κλεάνθης Μενεμενιός

 • 13/3/1939

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Γεώργιος Κοφτερός – Παλής Ζωγάς – Γεώργιος Στυψανέλλης – Χαράλαμπος Κασκαβάλης – Σταύρος Μιχαήλαρος – Κλεάνθης Μενεμενιός

 • 26/9/1942

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Παναγιώτης Καλογεράς – Παλής Ζωγάς – Γεώργιος Στυψανέλλης – Χαράλαμπος Κασκαβάλης – Σταύρος Μιχαήλαρος – Κλεάνθης Μενεμενιός

 • 15/8/1944

Χαράλαμπος Χατζηδημητρίου – Γεώργιος Τζιτζής – Χαράλαμπος Δρακούλας – Φώτιος Γιαννάκας – Ευστράτιος Καρπετάς – Χρήστος Αναγνωστής – Αλκιβιάδης Χατζηδημητρίου

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Παναγιώτης Καλογεράς – Παλής Ζωγάς – Γεώργιος Στυψανέλλης – Χαράλαμπος Κασκαβάλης – Σταύρος Μιχαήλαρος – Κλεάνθης Μενεμενιός

 • 7/10/1951

Ευστράτιος Κομνηνάκης – Παναγιώτης Καλογεράς – Κωνσταντίνος Χατζηπαλαιολόγου – Νικόλαος Μάρρας – Μιλτιάδης Βουγιούκας – Ιωάννης Κουντουρέλλης – Νίκος Ηλίας

 • 15/1/1956

Ευστράτιος Κομνηνάκης – Παναγιώτης Καλογεράς – Κωνσταντίνος Χατζηπαλαιολόγου – Νικόλαος Μάρρας – Μιλτιάδης Βουγιούκας – Ιωάννης Κουντουρέλλης – Νίκος Ηλίας

 • 24/1/1960

Ιγνάτιος Ντάκος – Βασίλης Κουντουρέλλης – Κωνσταντίνος Καλαμπότζας – Νίκος Δεληδούκας – Δημήτριος Κούτρος – Γεώργιος Ν. Χατζόγλου

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Ευστράτιος Κομνηνάκης – Κωνσταντίνος Χατζηπαλαιολόγου – Αλκυβιάδης Χατζηδημητρίου

 • 23/2/1964

Βασίλειος Κουντουρέλλης – Μιλτιάδης Π. Βουγιούκας – Κωνσταντίνος Καλαμπότζας – Ιγνάτιος Ντάκος – Νίκος Μάρρας – Δημήτριος Κούτρος – Γεώργιος Ν. Χατζόγλου

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Μιχαήλ Ι. Γουδής – Ευστράτιος Α. Γιανακέλλης – Παναγιωτης Αντ. Κρέτζας

 • 31/1/1968

Νίκος Καμπάκος – Νίκος Σπανός – Κωνσταντίνος Καλαμπότζας – Κωνσταντίνος Σταματίου – Χριστόφορος Παρασχέλλης – Κωνσταντίνος Γυρέλλης – Ευστράτιος Χατζόγλου

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Δημήτριος Καγιαρός – Σταύρος Καλλιντζής – Μιχαήλ Ψαρρός

 • 12/10/1969

Γεώργιος Φωτεινός – Κωνσταντίνος Καλαμπότζας – Δημήτριος Μόσχος – Παναγιώτης Μακρογιάννης – Χαράλαμπος Ψούχλος – Χριστόφορος Παρασχέλλης – Νίκος Γ. Χατζηδημητρίου

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Γυρέλλης Κων/νος – Γεώργιος Πατσελλής – Μιχαήλ Κουστάκος

 • 10/2/1974

Γεώργιος Φωτεινός – Παναγιώτης Μακρογιάννης – Κωνσταντίνος Δάσος – Χαράλαμπος Χατζηπαλαιολόγου – Ιγνάτιος Δημοσθένους – Κωνσταντίνος Καμπάκος – Νίκος Χατζηδημητρίου

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Κωνσταντίνος Σταματίου – Παναγιώτης Κοπτερός – Νίκος Δεληδούκας

 • 10/2/1978

Παναγιώτης Μακρογιάννης – Κωνσταντίνος Καμπάκος – Χαραλαμπος Χατζηπαλαιολόγου – Κωνσταντίνος Δάσος – Χριστ. Ζαφειρέλλης – Γεώργιος Μακροδούλης – Παράσχος Χατζηγιάννης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Χαράλαμπος Χατζόγλου – Χρυσόστομος Διαμαντής – Δεληδούκας Θεόδωρος

 • 17/2/1982

Παναγιώτης Μακρογιάννης – Κωνσταντίνος Καμπάκος – Κωνσταντίνος Λίγκας – Χριστοφορος Κουλίκας – Χαράλαμπος Χατζηπαλαιολόγου – Γρηγόριος Τσακύρης – Κωνσταντίνος Σαραγάς

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Θεόδωρος Δεληδούκας – Χρυσόστομος Διαμαντής – Χαράλαμπος Χατζόγλου

 • 17/2/1986

Παναγ. Μακρογιάννης – Κωνσταντίνος Καμπάκος – Ευστράτιος Ανδρέου – Παναγιώτης Γεωρ. Κουλίκας – Χαράλαμπος Αλκ. Χατζηδημητρίου – Κωνσταντίνος Λίγκας – Μπαντάς Χαράλαμπος

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Mιχάλης Α. Γρημάνης – Δημήτριος Ψούχλος – Χριστόφορος Κουλίκας

 • 18/2/1990

Παναγιώτης Μακρογιάννης – Κωνσταντίνος Καμπάκος – Ευστράτιος Ανδρέου – Παναγιώτης Γεωρ. Κουλίκας – Χαράλαμπος Αλκ. Χατζηδημητρίου – Κωνσταντίνος Λίγκας – Χαράλαμπος Καρλάφτης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Μιχαήλ Α. Γρημάνης – Ιωάννης Γκαγκάρας – Αθανάσιος Βασιλελλης

 • 19/3/1994

Παναγιώτης Μακρογιάννης – Κωνσταντίνος Καμπάκος – Ευστράτιος Ανδρέου – Παναγιώτης Γεωρ. Κουλίκας – Γεώργιος Καρακωνσταντής – Κωνσταντίνος Λίγκας – Χαράλαμπος Καρλάφτης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Αθανάσιος Βασιλελλης – Γεώργιος Μιμικέλης – Δημήτριος Ανδρέου

 • 22/4/1999

Μιχαήλ Μακρογιάννης – Γεώργιος Τζάνος – Χριστ. Χατζόγλου – Ευστράτιος Τσουλέλλης – Ευστράτιος Γιακαλής – Γεώργιος Μιμικέλλης – Παναγιώτης Σταμπουλής – Δημήτριος Μαρμαρινός

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Ιωάννης Σαρίκας – Δημήτριος Μπαντάς – Γεώργιος Σαπναδέλλης

 • 26/4/2003

Γεώργιος Τζάνος – Στέλιος Πατσελής – Κοπτερός Φώτης – Ευστράτιος Χατζηδέλος – Αντώνιος Τσακύρης – Απόστολος Γιακαλής – Καμπάκος Δημήτριος

 • 5/6/2007

Μαρμαρινός Παναγιώτης – Ανδρέου Ευστράτιος – Γιαννής Ευάγγελος – Καλλιντζής Ευστράτιος – Κουλίκας Χαράλαμπος – Φώτης Βασιλέλλης – Βουδούρης Γεώργιος

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Ευστράτιος Ζαφειρέλλης – Ποσειδώνας Γιαννακής – Χαράλαμπος Μόσχος

 • 5/6/2011

Χρυσόστομος Γουδής (πρόεδρος) – Μιχαήλαρος Σταύρος (αντιπρόεδρος) – Σαρίκας Ιωάννης (γραμματέας) – Συμεών Λευτέρης (ταμίας) – Μαρμαρινός Δημήτριος, Γκαγκάρας Ιωάννης, Γίδαρης Κωνσταντίνος (μέλη)

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Καγιαρός Χρυσόστομος – Καπούτσος Νικόλαος – Μακρογιάννης Νικόλαος

 • 23/9/2016

Σαραγάς Ιγνάτιος του Μιλτιάδη (πρόεδρος) – Καλογεράς Χαράλαμπος (αντιπρόεδρος) – Μαντατής Θεόδωρος (γραμματέας) -Ραπτέλλης Νικόλαος (ταμίας) – Ραπτέλλης Γεώργιος, Χατζηκυριαζής Κωνσταντίνος, Ψωμάς Δημήτριος (μέλη)

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Δεληδούκας Νικόλαος του Θεοδώρου, Καλαμάς Χαράλαμπος, Κουλίκας Γεώργιος του Χριστοφόρου

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s